Observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens

Lärande / Länkar
2004-04-07

Länkar

IT-kommissionen

IT-Kommissionens hemsida.

Skoldatanätet

Skoldatanätet drivs på regeringens uppdrag av Skolverket. Projektets syfte är att fungera som en vägledning i arbetet med att integrera IT i undervisningen i den svenska skolan.

Skolverket

Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen. Skolverket ska också bidra till att barnomsorg och skola utvecklas så att de nationella målen förverkligas.

European Schoolnet

Det Europeiska Skoldatanätet är ett initiativ av Europas utbildningsdepartement som syftar till att skapa en plattform för samarbete mellan de europeiska skolorna och skoldatanäten.

Kollegiet

Kollegiet är skapat av KK-stiftelsen och syftar till att vara en levande mötesplats som också nås via Skolverkets webbplats Skoldatanätet. Här presenteras erfarenheterna från KK-stiftelsens skolsatsning. I denna satsning har drygt 500 skolor sedan 1995 deltagit i olika projekt. Skolprojekten håller nu på att avslutas och via Kollegiet sprids kunskaper och erfarenheter från projekten, med syfte att stimulera utvecklingen i skolan. Även skolexempel/projekt utanför KK-stiftelsens satsning kommer att presenteras på Kollegiet.

e-learningportalen

e-learningportalen är en mötesplats för leverantörer och användare av interaktiv utbildning.

SKOLliv

SKOLliv är Arbetslivsinstitutets Webbplats för forskning som rör arbetslivet i skolan.

Arbetsmarknadsverket

Arbetsinstitutet

LO

TCO

Saco

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMedlemmar
Publicerat

Projekt
Seminarier
Länkar
Nyhetssidan
< < Tillbaka