Observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens

Lärande
2004-04-07

Enligt ett ITK-beslut 2002-06-05 lades Observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens ned. Dessa frågor behandlas numera i den ordinarie verksamheten.

2002-01-16

Ny rapport IT i skolan - mirakelmedicin eller sockerpiller?

Hur används IT i skolan? Tas det tillvara i elevernas skolarbete eller är förhoppningarna att IT skall bidra till ett effektivare lärande för högt ställda? Vilka är möjligheterna och vilka är problemen?

En rad personer med bred erfarenhet av skolans IT-användning ger i denna bok sina uppfattningar om den, idag och i framtiden.» Läs hela rapporten
» Läs pressmeddelandet
Skiljelinje
2002-01-08

Ny rapport: IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Rapporten är framtagen på uppdrag av IT-kommissionens observatorium för IT, lärande, kunskap och kompetens och är ett samarbete mellan Förbundet FMLS, AMS, Skolverket, KK-stiftelsen och Hjälpmedelsinstitutet, sammansatt och skriven av Torbjörn Lundgren, verksam inom handikapporganisationen Förbundet FMLS.

» Läs hela rapporten
Skiljelinje
2001-06-09

Rapport om IT i skolan

Med anledning av IT-kommissionens seminarium om användningen av IT i skolan

» Läs hela rapporten
Skiljelinje
2001-03-08

SOU - 2000:24

Vinjettbild till artikeln 'SOU - 2000:24'

"Vuxenutbildning - en nyckelfråga för IT-samhället" Observatorierapport 4/2000

» Ladda hem rapporten här
Skiljelinje
[ Nyhetsarkiv ]


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMedlemmar
Publicerat

Projekt
Seminarier
Länkar
Nyhetssidan
< < Tillbaka