Länkar

Länkar / Övriga länkar
2004-04-07

Obs, länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

W3C World Wide Web Consortium

The World Wide Web Consortium (W3C) develops interoperable technologies (specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential as a forum for information, commerce, communication, and collective understanding. On this page, you'll find W3C news as well as links to information about W3C technologies and getting involved in W3C. We encourage you to learn more about W3C.

The internet Engineering Task Force (ietf)

The Internet Engineering Task Force (IETF) is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet. It is open to any interested individual.

SIRNET Swedish Information Resource Network

SIRNET är ett informellt nätverk som syftar till att diskutera betydelsen och nyttan av att hantera den "mjuka infrastrukturen", dvs data-, informations- och kunskapsresurser samt tjänster. Fokus ligger på de frågeställningar och möjligheter som den "mjuka infrastrukturen" innebär för den offentliga sektorn.

Svenska Datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

En utförligare presentation av vår verksamhet och vilka som deltar finns här. Vi har också sammanställt principer för termarbetet.

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMyndigheter
Infrastruktur / säkerhet
Lärande / arbetsmarknad

Statistik
Övriga länkar


< < Tillbaka