Frågor och svar

Frågor och svar
2004-04-07
Välj frågeområde till höger

Frågor om statistik?

Hur många surfar, har hemdator, har bredband, åldersfördelning etc? Klicka på rubriken till höger - STATISTIK.

Där finns länkar till olika företag som tillhandahåller statistikuppgifter.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka