Frågor och svar

Frågor och svar / IT och Demokrati
2004-04-07
Kommer vi snart att få rösta på nätet?

Det pågår försök i mindre skala, t.ex. i kårvalet vid Umeå universitet våren 2001. Fler experiment kommer förmodligen. Läs mer i rapporten E-röstning en lägesbeskrivning.

När blir 24-timmarmyndigheten verklighet?

Arbete pågår, men det finns många hinder att undanröja, inte minst när det gäller säkerhet och juridik.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAllmänt
Info-säkerhet
IT-rätt
IT och Demokrati
IT och Tillväxt
IT och Lärande
IT - Infrastruktur
Bredband
Frågeformulär

Statistik< < Tillbaka