Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur

Rapporter m.m. / Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur
2004-04-07
IT-kommissionen satsar 2002/2003 stort på att få ut begreppet Breddtjänster och visa på vad som menas med mjuk infrastruktur.
Det finns fem var för sig olika rapporter i ämnet. I boken Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken finns dessutom IT-kommissionens handlingsprogram i denna fråga.

Ladda ner rapporterna från nätet eller beställ dem från oss i tryckt form. Rapporterna är kostnadsfria.

Länkar
» Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige? SOU 2000:123, ITK 3/2000
» IT-samhällets mjuka infrastruktur, ITK 46/2002
» Vårt digitala tjänstesamhäle - vision 2011+, SOU:25, ITK 3/2000
» Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken, SOU:51, ITK 4/2002
» Breddtjänster - några exempel, ITK 51/2002
» Beställ rapporterna kostnadsfritt


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFörteckning över utgivna rapporter

Förteckning över publicerade artiklar

Förteckning över våra observatorie - PM

Rapporter som visar på användningen av Internet
Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur


< < Tillbaka