Rapporter som visar på användingen av Internet

Rapporter m.m. / Rapporter som visar på användningen av Internet
2004-04-07

Användningen av Internet

Från hösten 2001 fram till hösten 2002 har Håkan Selg på uppdrag av IT-kommissionen gjort en rad undersökningar om vem som använder Internet och till vad. Bland annat har focus lagts på grupperna äldre och kvinnor men också på de personer som äger en dator men som ändå inte använder den. Och vad är det som gör att man ändå slutligen bestämmer sig för att börja.
Arbetet utmynnade i fyra rapporter. De kan laddas ner från nätet eller beställas här kostnadsfritt, alla eller enstaka.

Länkar
» IT och äldre SOU 2002:15, ITK 2/2002 av Håkan Selg och Urban Kindhult
» Vem använder Internet och till vad? SOU 2002:24, ITK 1/2002
» Om kvinnors användning av Internet, ITK 49/2002
» Livsform-Livscykel-Livsstil, ITK 57/2002
» Beställ rapporterna kostnadsfritt


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFörteckning över utgivna rapporter

Förteckning över publicerade artiklar

Förteckning över våra observatorie - PM

Rapporter som visar på användningen av Internet
Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur


< < Tillbaka