Publicerat

1. Publicerat / Observatorie - PM
2004-04-07

Observatorie - PM

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

: 2

Observatoriets syn på säkerhetskrav vid elektronisk fakturering

Införandet av direktivet 2001/115/EG i svensk rätt.
IT-observatoriePM 16:2003Öppen programvara i offentlig förvaltning - en juridisk inblick

Erik Woodcock och Markus Holm
ITObservatoriePM 17:2003
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka