Publicerat

1. Publicerat / Observatorie - PM
2004-04-07

Observatorie - PM

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

: 6

Alternativ tvistelösning on line

IT-observatoriePM 15:2001Deposition av källkod - ett nationellt intresse

Summering av ett seminarium
IT-observatoriePM 12:2001Digitala dokuments bevisvärde

Rapport från ett seminarium
IT-observatoriePM 11:2001Fri aktör. egenanställd, ny daglönare?! - en summering av det IT-rättsliga observatoriets seminarium om nya anställningsformer

IT-observatoriePM 14:2001Grundskydd i datorer och programvaror

PM 1:2001 Observatoriet för InformationssäkerhetIT i skolan

IT-kommisionens seminarium om användningen av IT i skolan PM 1:2001 från Observatoriet för lärande, kunskap och kompetens
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka