Publicerat

1. Publicerat / Observatorie - PM
2004-04-07

Observatorie - PM

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

: 3

Fri aktör - egenanställd - ny daglönare? Hur ser det ut idag? Vad behöver göras?

En första karta och sammanställning av utmaningar inför Det IT-rättsliga observatoriets samtal 12 april 1999
IT-observatoriePM 2:1999Nätets genomskinlighet

En redovisning av ett samtal
IT-observatoriePM 4:1999Observatoriets syn på vissa straff- och processrättsliga lagstiftningsfrågor

IT-observatoriePM 3:1999
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka