Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 23

Nästa sida

59/2003 Den Nya Marknaden

En redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter

IT-rättsliga observatoriet60/2003 Regulation management - new tools for the process of lawmaking

Seminar 25 October 200161/2003 Något om patenterbarhet av datorprogram i svensk rätt62/2003 Några upphovsrättsliga frågor

- Tekniska åtgärder - teknik, juridik och politik av Daniel Westman
- Upphovsrätt - nya distributionsformer av Niklas Lundblad
Seminarier i observatoriets serie Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier.
Från det IT-rättsliga observatoriet63/2003 e-Risk - report

From a e-Risk seminar in October 2000 in Stockholm64/2003 How responsive should universities be65/2003 The failure of European ITC standards policy66/2003 Operatörsneutrala stadsnät. En fullständig dikeskörning?

Av Fredrik Orava67/2003 Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Av Benny Stridsberg68/2003 Aktörsperspektiv på IT

Om jämställdhet och IT.
Av Pernilla Hultén69/2003 Bruket av vingar

Bruket av vingar. IT-kommissionens råd skriven av IT-kommissionens ledamöter70/2003 Myndigheters utveckling av e-tjänster

Författare Ellinor Carnlöf och Frida Hallén71/2003 The Market for Broadband Communications in Sweden

av Johan Engren och Thomas Kronberg72/2003 Den fjärde IT-kommissionens arbete

Sammanfattande rapport över verksamheten åren juni 1998 - juni 2003 samt rapport över verksamhetsåret juni 2002 - juni 2003PM Kompetensutvecklingsinsatser - växa med digitala tjänsterPM Kompetensutveckling bilaga 1PM Kompetensutveckling bilaga 2PM Bakom skärmen

Hur elektroniska tjänster kommer till
Christina Johannesson
Peter Kempinsky
FBA, Stockholm, april 2003PM Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling

av Maria KaartoReferat Barnens Nät

Referat från seminariet Barnens nät - Nätets barn hösten 2002
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka