Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 9

02/97 Konsumentskydd i informationssamhället

Rapport 02/97 från det IT-rättsliga observatorietSOU 1996:178 IT och miljön - en samling goda exempel

SITK:s rapport 4/97SOU 1997:124 IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin

ITK:s rapport 7/97SOU 1997:23 Digital demokr@ti

ITK:s rapport 2/97 Ett seminarium om teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996, anordnat av FOlkomröstningsutredningen, IT-kommissionen och Kommunikationsforskningsberedningen.SOU 1997:31 Kristallkulan - 13 röster om framtiden

ITK:s rapport 3/97SOU 1997:63 Sverige inför epokskiftet

ITK:s rapport nr 5/97SOU 1997:67 Sweden in the information Society

ITK:s rapport 5/97SOU 1997:73 Säker elektronisk kommunikation

ITK:s rapport nr 6/97 Referat från ett seminarium anordnat av IT-kommissionen, Närings- och handelsdepartementet och SEIS.Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar: En teori om varför rättsliga problem uppstår vid användningen av IT

Rapport 01/97 från det IT-rättsliga observatoriet av Joachim Benno
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka