Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 7

02/96 IT-mått. Hur kan IT-användning beskrivas?

Av Nils-Göran Olve & Carl-Johan Westin03/96 När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked: Om IT och handikapp04/96 Kvinnor och IT05/96 Rättsinformation och IT - Svårigheternas advokater eller möjligheternas ambassadörer?06/96 ERROR: När IT inte fungerar - En rapport om IT och dess användbarhet

Av Per Gustafsson07/96 IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för information och kommunikation

Dokumentation från IT-kommissionens hearing den 5-6 juni 1996SOU 1994:18 Vingar åt människans förmåga (1995)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka