Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 30

Nästa sida

46/2002 Mjuk Infrastruktur

Rapport 46/200247/2002 Hänger högskolan med i Internet?

En studie av hur tre svenska tekniska högskolor svarat upp mot Internet-utmaningen.
av Jan Odhnoff och Inga Hamngren

Observatorierapport 47/200248/2002 Verksamhetsberättelse 2001-2002

Den fjärde IT-kommissionens arbete verksamhetsåret juni 2001 - juni 200249/2002 Om kvinnors användning av Internet - "När kvinnan äntligen har tid sitter mannen framför PC:n"

Redovisning av en undersökning via e-post riktad till Dataföreningens kvinnliga medlemmar
Av Håkan Selg50/2002 Personaldatorer - en utvärdering av arbetsmarknadseffekter

av Roland Steen51/2002 Breddtjänster-några exempel

Denna version publiceras utan bilder. Vill man ha en komplett rapport går det bra att beställa den från IT-kommissionen52/2002 IT i domstolsprocessen53/2002 Att bryta isoleringen-sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning

En masteruppsats av Sarah Olofsson och Peeter Horm vid Högskolan i Blekinge.54/2002 Open source - ur ett praktiskt juridiskt perspektiv

Av Mattias Andersson
"Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier"55/2002 Företagshemligheter i digital miljö

Av Fredrik Jonasson, Awapatent.
En redovisning från ett seminarium i observatoriets serie "Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier"56/2002 Behandling av personuppgifter och rättsinformationen

Från en workshop arrangerad av Det IT-rättsliga observatoriet den 16 april 200257/2002 Livsform-Livscykel-Livsstil

Om drivkrafterna bakom användningen av Internet. En översikt av kunskapsläget utifrån ett antal aktuella svenska forskarrapporter.
Håkan Selg, på IT-kommissionens uppdrag58/2002 Demokrati som handelsvara

Rapport Demokrati som handelsvara? - svenska konsulter och kommuner om e-demokrati. Bygger på en rapport av Anna Bjurström med efterföljande seminariediskussionSOU 2002:102 Legal information and the Internet - Experiences and challenges

IT-kommissionens rapport 5/2002SOU 2002:15 IT och äldre

IT-kommissionens rapport 2/2002. SOU 2002:15 inklusive skrivelse till regeringenSOU 2002:24 Vem använder Internet och till vad?

IT-kommissionens rapport 1/2002, SOU 2002:24 inklusive skrivelse till regeringenSOU 2002:25 rapport Vision 2011

SOU 2002:25, Vision 2011+. Del I (sid 1 -54)SOU 2002:25/02 Vision 2011 - Samhällets tjänster till medborgarna

Del II (sid 55-84)SOU 2002:25/03 Vision 2011 - Hälso- och sjukvård

Del III (sid 85-116)SOU 2002:25/04 Vision 2011 - Kommunal verksamhet

Del IV (sid 117-140)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka