Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 21

Nästa sida

29/2001 Informationsteknologi som ideologi

Rapport 29/2001 från observatoriet för IT, demokrati och medborgarskap av Johannes Åsberg30/2001 Ledningsrätt i IT-tider - II

Rapport 30/2001 från det IT-rättsliga observatoriet31/2001 Fri aktör, egenanställd, ny daglönare ? - IV

Rapport 31/2001 från det IT-rättsliga observatoriet32/2001 Japanrapport del I

Rapport 32/2001 frånIT-kommissionens resa till Japan i november 2000. Del 1 innehåller Bakgrund, IT-kommissionens intryck av Japan, Den japanska regeringens IT-politik och Temarapporter32/2001 Japanrapport del II

Rapport 32/2001, del 2. Innehåll: Besöksrapporter32/2001 Japanrapport del III

Rapport 32/2001, del 3. Innehåller: Personlig dagbok, Birgitta Frejhagen Bilagor med program, deltagarförteckning m m
33/2001 Making room for broadband34/2001 Solowparadoxen eller den nya ekonomin

Kurt Lundgren och Anders Wiberg Rapport 34/2001
35/2001 E-röstning en lägesbeskrvining36/2001Internets påverkan på demokratin i Kina37/2001 General Guide to a Future-proof IT Infrastructure38/2001General specification of Internet service, version 1.038/2001General specification of Internet service, version 1.0, bilaga39/2001 Hantering av IT-incidenter - vem gör vad och hur?

39/2001 Rapport från observatoriet för Informationssäkerhet40/2001 Den fjärde IT-kommissionens arbete, verksamhetsåret juni 2000-juni 200141/2001 Operatörsneutrala nät

Rapport 41/2001 - en studie av nät på lokal och kommunal nivå42/2001 IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Torbjörn Lundgren för IT-kommissionens observatorium för IT, lärande, kunskap och kompetens43/2001 Gratiserbjudande & IT

Underlag till ett seminarium, en sammanfattning och slutsatser av Lena Olsen
Rapport 43/2001 från det IT-rättsliga observatoriet44/2001 Bredband åt alla Singapores mantra45/2001 IT i Skolan - mirakelmedicin eller sockerpiller?
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka