Publicerat

1. Publicerat / Rapporter
2004-04-07

Rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 22

Nästa sida

12/2000 Ledningsrätt i IT-tider

- en kvartssekel gammal form måste anpassas till IT-satsningarna av Anders Victorin och Barbro Julstad
Rapport 12/2000 från det IT-rättsliga observatoriet14/2000 Elektronisk handel och indirekt skatt

Rapport 14/2000 från det IT-rättsliga observatoriet av Philip Hallenborg15/2000 Behov av nya associationsformer?

- Ett diskussionsunderlag
Rapport 15/2000 från det IT-rättsliga observatoriet av Christina Helgesson16/2000 Insynens gränser - Allt eller intet?

Rapport 16/2000 från det IT-rättsliga observatoriet av Peter Seipel17/2000 Datavirus - Hur skall en reglering utformas?

Rapport 17/2000 från det IT-rättsliga observatoriet18/2000 e-skatt? i-skatt? o-skatt? Skatterätten i en digital miljö

Rapport 18/2000 från det IT-rättsliga observatoriet av Gustaf Johnssén19/2000 Att ge plats för bredband

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur20/2000 Generell specifikation av Internettjänst del 1 (PDF)

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur20/2000 Generell specifikation av Internettjänst del 1 (Word)

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur20/2000 Generell specifikation av Internettjänst del 2 (Excel)

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur20/2000 Generellt specifikation av Internettjänst del 2 (PDF)

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur21/2000 Kooperativ IT-infrastruktur i glesbygd

Av Bertil Andersson22/2000 Dyslexi

Rapport från IT-kommissionens rundabordssamtal den 8 juni 2000 (Observatoriet för IT, lärande, kunskap och kompetens)23/2000 Säkerhet på Internet - Datavirus och blockering av tjänster

23/2000 Rapport från Observatoriet för informationssäkerhet24/2000 Forskning om IT och demokrati25/2000 Generell vägledning till framtidssäker IT-infrastruktur

Rapport från observatoriet för IT-infrastruktur
26/2000 A Future Proof IT-infrastructure for Sweden

English translation of Report 02/99, SOU 1999:13427/2000 Konsekvenser av tillväxt i elektronisk handel

Rapport från observatoriet för IT och tillväxt av Mats Larsson och David Lundberg28/2000 Ekonomin genom analytikernas kalejdoskop

Bengt-Arne Vedin
SOU 2000:123 Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?

SOU 2000:123
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka