Rapporter m.m.

Rapporter m.m.
2004-04-07

Förteckning över utgivna rapporter

IT-kommissionens rapporter tar upp aktuella frågor inom IT-området. En del rapporter har formen av reportage eller debattskrifter och beskriver möjliga framtidsscenarier. Flera av våra rapporter innehåller referat, slutsatser och ekommendationer från hearingar eller seminarier.

Beställ rapporter

Tryckta SOU-rapporter utgivna 1995 och 1996 kan, om inte annat anges, beställas kostnadsfritt från IT-kommissionens sekretariat. Övriga SOU-rapporter beställes från Fritzes Kundtjänst, tel 08-690 91 90, fax 08-690 91 91 info@itkommissionen.se

Förteckning över publicerade artiklar

IT-kommissionens rapporter tar upp aktuella frågor inom IT-området. En del rapporter har formen av reportage eller debattskrifter och beskriver möjliga framtidsscenarier. Flera av våra rapporter innehåller referat, slutsatser och rekommendationer från hearingar eller seminarier.

Förteckning över observatorie-PM

IT-kommissionens rapporter tar upp aktuella frågor inom IT-området. En del rapporter har formen av reportage eller debattskrifter och beskriver möjliga framtidsscenarier. Flera av våra rapporter innehåller referat, slutsatser och rekommendationer från hearingar eller seminarier.

Rapporter som visar på användningen av Internet

Här har vi samlat fyra rapporter som alla bygger på undersökningar gjorda av Håkan Selg på uppdrag av IT-kommissionen. Undersökningarna focuserade på vem som använder Internet och till vad. Två grupper som särskilt har beaktats är äldre personer och kvinnor samt sådana personer som trots att de har en dator hemma ändå inte använder den eller vad som gör att man slutligen bestämmer sig för att verkligen börja.

- SOU 2002:15, ITK 2/2002 IT och äldre. Av Håkan Selg och Urban Kindhult. En rapport om äldres användning av IT.

- SOU 2002:24, ITK 1/2002 Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen. Håkan Selg.

- ITK 49/2002 Om kvinnor användning av Internet. "När kvinnan äntligen har tid sitter mannen framför PC:n". Håkan Selg

- ITK 57/2002 Livsform-Livscykel-Livsstil. Om drivkrafterna bakom användningen av Internet. En översikt av kunskapsläget utifrån ett antal aktuella svenska forskarrapporter. Håkan Selg

Ladda ner dessa rapporter eller beställ dem kostnadsfritt från oss. Gå in på nästa sida så finns länkarna där.Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur

Under 2002/2003 satsar IT-kommissionen stort på att få ut begreppet Breddtjänster samt att visa vad som menas med mjuk infrastruktur.
ITK har producerat fem rapporter som behandlar dessa frågor.

- SOU 2000:123, ITK 3/2000 Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige? - En hearing om den "mjuka" IT-infrastrukturen (informationsinfrastrukturen) anordnad av IT-kommissionen.

- SOU 2002:25, ITK 3/2002 Vårt digitala tjänstesamhälle - vision 2011+. Visioner och reflektioner om önskvärda framtider - rapport från IT-kommissionens hearing 24-25 september 2001

- SOU 2002:51, ITK 3-4/2002 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken. Innehåller IT-kommissionens handlingsprogram.

- ITK 46/2002 IT-samhällets mjuka infrastruktur -  några exempel från Transport, Förvaltning och Hälsovård

- ITK 51/2002 Breddtjänster - några exempel.

Ladda ner dem från nätet eller beställ dem kostnadsfritt hos oss i tryckt form. Gå in på nästa sida så finns länkarna där.Total rapportlista

Rapportlista uppdelad i SOU-rapporter, observatorierapporter och PM. I nummerordning

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFörteckning över utgivna rapporter

Förteckning över publicerade artiklar

Förteckning över våra observatorie - PM

Rapporter som visar på användningen av Internet
Rapporter om Breddtjänster och Mjuk infrastruktur


< < Tillbaka