Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier
2004-04-07

Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier

PM etc. se vidare högerspalten

TID OCH PLATS:
Genomförda seminarier:
17 maj 2001, kl. 9.00 - 12.30 - Spelbomskan i Aula Magna, Stockholms universitet
28 maj 2001, kl. 14.00 – 17.00 - Spelbomskan i Aula Magna, Stockholms universitet
20 november 2001, kl. 13.00 - 16.00 - Spelbomskan i Aula Magna, Stockholms universitet


Informations- och kommunikationstekniken innebär att traditionell reglering av immateriella rättigheter ställs inför nya prövningar och utmaningar. Nästan dagligen uppmärksammas problem med piratkopiering och spridning av programvara, musik och annat digitalt material. Även rättspolitiska frågor, som har att göra med utformningen av regleringen och dess lämplighet i den nya miljön, är aktuella. Ett exempel är diskussionen kring patent för datorprogram och för affärsmodeller och processer. Ett drag som möjligen kan skönjas i utvecklingen är att gränsen mellan formskydd och innehållsskydd i upphovsrätten håller på att suddas ut eller flyttas.

Det IT-rättsliga observatoriet kommer vid sina seminarier att analysera hur regleringen av immateriella rättigheter står sig i konfrontationen med en ny digital miljö. Kan den befintliga regleringen tillämpas utan behov av ytterligare anpassning, eller behövs en revision? Gör sig andra intressen gällande, intressen som kan föranleda att de principer som ligger till grund för regleringen bör omvärderas.

Den 17 maj 2001
- Företagshemligheter - Fredrik Jonasson Underlag finns
- Upphovsrätt och nya distributionsformer - Nicklas Lundlad Underlag finns

Den 28 maj 2001
- Open source - Mattias Andersson Underlag finns
- Något om patenterbarhet av datorprogram ... Patrik Wallström & Mikael Pawlo Underlag finns

Den 20 november 2001
- Daniel Westman om Tekniska skyddsåtgärder och upphovsrätt .Underlag finns \
- Jan Rosén om SocWare projektet
- summering & analys av seminarieserien

IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium vill bjuda Dig in till dessa samtal.

Tider m.m. för respektive seminarium framgår ovan.

Material och ytterligare information kommer att finnas tillgängligt på denna webbplats.

En länk till anmälningsformuläret finns på Kaledersidan.

Välkommen
Peter Seipel
Ordförande i det IT-rättsliga observatoriet
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFöretagshemligheter
Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
Open source
Något om patenterbarhet av datorprogram ...
Tekniska skyddsåtgärder< < Tillbaka