Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier / Open source
2004-04-07

Mattias Andersson, "Open source - Ur ett praktiskt juridiskt perspektiv"

Länk till uppsatsen

Open source är ett nytt sätt att utveckla programvara som bygger på att datorprogrammets källkod skall vara fri för alla för att driva utvecklingen framåt. Open source är lika mycket en protest mot det rådande upphovsrättsliga systemet som ett helt nytt tankesätt. Open source bygger på den rådande upphovsrättsstrukturen inklusive dess licenssystem. Licenserna är en integrerad del av open source. För att förstå dem är det viktigt att känna till open source i sin historiska, ideologiska, ekonomiska och praktiska kontext.

Uppsatsen undersöker juridiska aspekter på open source. Den relaterar även till såväl de praktiska som teoretiska perspektiven på open source.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFöretagshemligheter
Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
Open source
Något om patenterbarhet av datorprogram ...
Tekniska skyddsåtgärder< < Tillbaka