Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier / Något om patenterbarhet av datorprogram ...
2004-04-07

Patrik Wallström & Mikael Pawlo - Något om patenterbarhet av datorprogram i svensk rätt

Länk till uppsatsen

Inom EU pågår ett arbete för att möjliggöra patenterbarhet av datorprogram, så kallade mjukvarupatent. Idag skyddas datorprogram av upphovsrätten på samma sätt som böcker gör det. Det är lätt att inse att detta skydd inte är optimalt. Skyddet för böcker har funnits länge och har fungerat väldigt bra, medan datorprogrammen är en senare företeelse och inte har så mycket gemensamt med böcker. Exemplaren ser helt olika ut och så även exemplarframställningen. Själva skapandet av en bok och av ett datorprogram skiljer sig också normalt åt. Ett alternativ till upphovsrättsligt skydd är patenterbarhet. I denna promemoria ges en översikt över gällande rätt, aktuell debatt samt frågeställningar för och emot patenterbarhet av mjukvara. Syftet med promemorian är att bereda ett diskussionsunderlag inför ett seminarium i arrangemang av IT-kommissionens rättsliga observatorium.

Länk till uppsatsen


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietFöretagshemligheter
Upphovsrätt - Nya distributionsformer?
Open source
Något om patenterbarhet av datorprogram ...
Tekniska skyddsåtgärder< < Tillbaka