Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Marie Persson-Björkman
2004-04-07
Porträttbild på Marie Persson-Björkman
Marie Persson-Björkman, Chef, Vodafone, Stockholm

Marie Persson-Björkman är numera chef för en avdelning på Vodafone, Stockholm. Hon var tidigare verkställande direktör vid WM-data Life Science i Stockholm. Tidigare var Marie industriattaché vid Sveriges Tekniska attachéers kontor i Silicon Valley, där hon sysslade med omvärldsbevakning, analys och trender inom IT-området. Hon har tidigare varit vice VD samt affärsutvecklings- och marknadschef på WM-data Education AB. Marie Persson-Björkman är civilingenjör med examen från datatekniklinjen på KTH. Hon sitter i ledningsgruppen för KFB:s forskningsprogram Telematik och hon är även med i styrelsen för the Interactive Institute.

» marie.p.bjorkman@vodafone.se

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka