Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen
2004-04-07

Introduktion

IT-kommissionen är en statlig kommitté tillsatt av regeringen i syfte att vara regeringens rådgivare i IT-frågor. IT-kommissionens arbete går ut på att sprida information om de problem och möjligheter som utveckling och användning av informationsteknik innebär. Den övergripande uppgiften är att analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen. Kommissionen består av åtta ledamöter som utsetts av regeringen. På IT-kommissionens sekretariat arbetar 6 projektledare, en informationsansvarig samt en kanslichef. IT-kommissionens uppdrag gäller till och med 30 maj år 2003 då en slutrapport skall lämnas till regeringen.

Vill du få aktuell information?

Vill du regelbundet få aktuell information via e-post från IT-kommissionen, t ex inbjudningar till seminarier, pressmeddelanden och nya rapporter? Skicka ett e-brev med din e-postadress till: info@itkommissionen.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietLedamöter
ITK:s uppdrag
Arbetsformer
Sammanträden
Sekretariat
Historik
Verksamhetsplan
Protokoll


< < Tillbaka