Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Arbetsformer
2004-04-07

IT-kommissionens arbete bedrivs inom ramen för en rad olika projekt, ofta i samarbete med olika aktörer.
För att kunna arbeta effektivt och ge korrekta råd till regeringen följer och deltar vi på IT-kommissionen aktivt i utvecklingen inom verksamhetsområdet. Ett sätt att samla in aktuell information och kunskap är att arrangera hearingar och seminarier, sedan starten 1994 har det arrangerats ca ett trettiotal inom en rad olika områden. Till en hearing inbjuds människor som bedöms ha intressant kompetens och värdefulla erfarenheter i en aktuell fråga för att hålla en kort presentation som sedan följs av en utfrågning där en förberedd panel ställer frågor till varje talare. Våra hearingar och seminarier dokumenteras och ges ut i form av rapporter.

Slutsatser och rekommendationer från dessa hearingar ligger ofta till grund för de råd som IT-kommissionen lämnar genom skrivelser till regeringen.

Arbetet med att planera och genomföra olika arrangemang, ta fram rapporter och skrivelser sköts av sekretariatet. Kommissionens ledamöter fattar beslut om verksamhetens inriktning och fastställer råd och rekommendationer till regeringen.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietLedamöter
ITK:s uppdrag
Arbetsformer
Sammanträden
Sekretariat
Historik
Verksamhetsplan
Protokoll


< < Tillbaka