Publicerat

1. Publicerat / Skrivelser
2004-04-07

Skrivelser

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 2

2003-05-28 IT i arbetslivetSkrivelse till regeringen om elektronisk faktura

Skrivelse till regeringen från Det IT-rättsliga observatoriet angående observatoriets syn på säkerhetskrav vid elektronisk fakturering. Införandet av direktivet 2001/115/EG i svensk rätt.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka