Publicerat

1. Publicerat / Skrivelser
2004-04-07

Skrivelser

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 5

2002-03-19 Internet för funktionshindrade

Skrivelse från Hjälpmedelsinstitutet och IT-kommissionen till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Björn Rosengren2002-06-20 Till Statsministern ang breddtjänster

Skrivelse till Statsministern med anledning av IT-kommissionens bok "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken"2002-06-26 Personaldatorer - en utvärdering av arbetsmarknadseffekter

Skrivelse till regeringen angående utvärderingen av personaldatorsatsningen2002-12-18 Skrivelse till statsministern dec 2002

En skrivelse från IT-kommissionen till statsminister Göran Persson angående bättre samordning av IT-politikenSOU 2002:15 IT och äldre

IT-kommissionens rapport 2/2002. SOU 2002:15 inklusive skrivelse till regeringen
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka