Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Rolf Skoglund
2004-04-07
Porträttbild på Rolf Skoglund
Rolf Skoglund, VD ID Invest

Rolf Skoglund driver idag en egen verksamhet inom riskkapitalförsörjning. Han var tidigare direktör inom Ericsson med ansvar för koncernens IT-frågor. Han startade Microsofts verksamhet i Sverige och blev senare ansvarig för en stor del av Microsoft's Europeiska verksamhet. Att vidareutveckla Sveriges ledande ställning när det gäller att utnyttja informationsteknik är en viktig förutsättning för att utveckla kunskapssamhället och därför också en av de viktigaste frågorna för IT-kommissionen, menar Rolf Skoglund.

» rolf.skoglund@startupfactory.com

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka