Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Peter Seipel
2004-04-07
Porträttbild på Peter Seipel
Peter Seipel, professor Stockholms universitet, vice ordförande i IT-kommissionen

Peter Seipel är professor i rättsinformatik och leder den dagliga verksamheten vid Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Han är en av de ledande experterna inom IT och juridik både i Sverige och internationellt och har flera svenska och internationella utredningsuppdrag bakom sig. Peter Seipel har varit ledamot i IT-kommissionen sedan starten 1994 och är ordförande i det IT-rättsliga observatoriet. Bland hans skrifter kan nämnas "Computing Law. Perspectives on a New Legal Discipline" (1977) och "Juridik och IT" (6 upplagan, 1997). Den viktigaste uppgiften för IT-kommissionen är att ställa frågor som leder till oväntade perspektiv och insikter.

» peter.seipel@juridicum.su.se

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka