Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Birgitta Frejhagen
2004-04-07
Porträttbild på Birgitta Frejhagen
Birgitta Frejhagen, VD InfoKomp

Birgitta Frejhagen är VD och grundare av InfoKomp, årets tillväxtföretag 1998. Hon har varit ledamot i IT-kommissionen sedan 1996. Birgitta Frejhagen startade sin karriär på IBM, har varit ordförande i LOs datautskott och vVD för Folksam. Hon är ordförande i NUTEKs forskningsprogram MTO (Människa - Teknik - Organisation). En av IT-kommissionens främsta uppgifter är frågan om kompetensutveckling och livslångt lärande, menar Birgitta Frejhagen. Det är viktigt att förnya pedagogiken och metodiken för lärare, både de som arbetar med barn och ungdomar, och de som arbetar med vuxna kortutbildade. För att kunna ta del av de nya möjligheterna i informations- och kunskapssamhället måste alla lära sig ett mer professionellt sätt att arbeta och utveckla sin sociala kompetens.

» birgitta.frejhagen@infokomp.se

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka