Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Ove Ivarsen
2004-04-07
Porträttbild på Ove Ivarsen
Ove Ivarsen, IT-ombudsman på LO

Ove Ivarsen är LOs IT-ombudsman med samordningsansvar för policyfrågor som rör IT i samhälle och arbetsliv. Några av hans arbetsuppgifter handlar om att skapa former för användarinflytande över IT-utvecklingen i arbetet samt utveckla nya metoder och tekniska tillämpningar som stödjer lärande och kunskapsspridning. Ove började som studieombudsman på Skogs- - Träindustriarbetareförbundet och blev sedan studiematerialansvarig på LO. Därefter arbetade han med facklig organisations- och ledarutveckling för att 1995 övergå till att ansvara för LOs IT-frågor. För Ove är frågor som tillgång och lärande tillsammans med demokratiaspekten det centrala i dagens IT-utveckling. Sveriges unika ställning som världsledande IT-nation måste kunna tillvaratas av alla medborgare. Tillväxt och sysselsättning genom innovativ IT-utveckling och kompetensutveckling är delar av detta.

» ove.ivarsen@lo.se

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka