Om IT-kommissionen

Om IT-kommissionen / Ledamöter / Lars Ilshammar
2004-04-07
Porträttbild på Lars Ilshammar
Lars Ilshammar, doktorand och författare

Lars Ilshammar är historiker, frilansjournalist och IT-debattör. Han är verksam vid Högskolan i Örebro där han arbetar med en avhandlig om den svenska IT-politikens framväxt. Hans intresse för IT berör främst frågor om demokrati, tillgänglighet och offentlighet och han har publicerat ett flertal böcker och artiklar inom området.

» lars.ilshammar@hum.oru.se

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietPeter Seipel
Rolf Skoglund
Marie Persson-Björkman
Birgitta Frejhagen
Lars Ilshammar
Hans Wallberg
Lisbeth Gustafsson
Ove Ivarsen


< < Tillbaka