Bo Beckeström

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Bo Beckeström
2004-04-07Bo Beckeström, projektledare IT och tillväxt

Bo Beckeström är projektledare på IT-kommissionen sedan april 1997.

Civilingenjör, KTH Flygteknik/Tillämpad mekanik 1973.

Hade 1994-1997 egen konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsanalys i kombination med affärsutveckling.

1990-1994 var Bo AU-chef för koncernen AxTrade Care AB och före det chef för koncernstab Affärsutveckling, LIC Care koncernen och från 1981 Utvecklingschef för LIC Hygien Divisionen.

Mellan 1976 till 1981 var Bo teknisk chef för CMD-divisionen inom MoDo med marknadsansvar för den italienska marknaden vilket bl a innebar stort internationellt arbete, främst i Europa, USA och Kanada. Tel 08-405 36 83
bo.beckestrom@itkommissionen.se
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka