Susanne Eliasson

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Susanne Eliasson
2004-04-07Susanne Eliasson, projektledare Mjuk infrastruktur

Projektledare inom området IT och mjuk infrastruktur. Mjuk infrastruktur är ett samlingsbegrepp på den infrastruktur som behövs för att hantera alla informationsresurer som finns i samhället. Området innefattar allt från strukturering av grunddata till de överliggande tjänster som gör informationen tillgänglig för slutanvändaren.
Susanne har tidigare arbetat på en konsultfirma inom telekombranschen. Där arbetade hon som analytiker/utredare. Innan dess kommer hon från Industriell Ekonomi på KTH med inriktningen telekommunikation.

Tel: 08-543 561 05
E-post: susanne.eliasson@itkommissionen.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka