Kjell Skoglund

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Kjell Skoglund
2004-04-07Kjell Skoglund, projektledare

Sekreterare i det IT-rättsliga observatoriet
Kjell arbetar hos IT-kommissionen sedan 1995. Tillsammans med Peter Seipel (ledamot av kommissionen) startade han 1996 upp kommissionens IT-rättsliga observatorium och har sedan dess varit dess kontaktperson. Observatoriet, som är det äldsta av kommissionens sex observatorier arbetar med frågor som rör IT och juridik (www.itkommissionen.se/observ)
Innan Kjell kom till IT-kommissionen arbetade han som utredningssekreterare i ett flertal utredningar. Han är tjänstledig från sin domartjänst vid länsrätten i Västernorrlands län.

Tel: 08-405 34 71 eller 070-620 54 77
kjell.skoglund@itkommissionen.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka