Per Hjertén

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Per Hjertén
2004-04-07Per Hjertén, projektledare infrastruktur och utbildning (tjänstledig 2003-02-01-2003-05-31)

Per Hjertén är projektledare inom främst områdena infrastruktur, lärande, kunskap och kompetens. P g a sin breda bakgrund även verksam inom flera andra av IT-kommissionens fokuserade områden, särskilt mjuk infrastruktur.

Per har sedan början av 90-talet varit verksam inom en rad områden inom IT och kommunikation. Fram till 1996 var han konsult inom elektronisk handel och elektronisk dokumentation och arbetade med utveckling, projektledning och utbildning inom strukturerad information och strategisk affärsutveckling av Internettjänster (CALS, SGML, EDI). Per har också arbetat för Sveriges Tekniska Attachéer i Tokyo i nästan fyra år med analys av IT och telecom samt utveckling av strategiska samarbeten mellan Sverige och Japan. Väl hemma i Sverige har Per sedan 2000 arbetat med tillväxtfrågor både som teknikanalytiker/Investment Manager på ett litet riskkapitalbolag men också som egen konsult tillsammans med dynamiska tillväxtregioner som TelecomCity i Blekinge och Kista Science City i Stockholm. Tel 08-405 34 41 per.hjerten@itkommissionen.se


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka