Christer Marking

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Christer Marking
2004-04-07Christer Marking, kanslichef

Christer Marking, kanslichef vid IT-kommissionen sedan februari 1999.Civilingenjör, Fil.kand.
Ordförande i centret för Internetteknik och Civilingenjörsförbundets Teknik/Samhälleråd.
Departementsråd vid Näringsdepartementet, mellan 1995-1999 enhetschef för FoU-enheten. Huvudsekreterare för Kompetensutredningen 1990-1992. Sekreterare vid Datadelegationen 1980-83. Har forskat om produktionssystem och arbetsorganisation på KTH och Arbetslivscentrum.


Telefon: 08-405 20 23
E-post: christer.marking@itkommissionen.se\


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka