Margaretha de Woul

Om IT-kommissionen / Sekretariat / Margaretha de Woul
2004-04-07Margaretha de Woul, informationsansvarig

Margaretha arbetar inom områdena information, projekt och administration. Är projektsamordnare, vilket bland annat innebär att hon tillsammans med projektledaren planerar och genomför seminarier och hearingar samt ansvarar för framtagning av rapporter plus andra informationsinsatser i samband med projektet. Ansvarar för ITK:s övriga interna och externa information samt för ITK:s webbplats . Handhar även de administrativa frågorna.

Margaretha har varit anställd på ITK sedan augusti 2001 och kom då närmast från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, där hon arbetat som chefssekreterare inom olika verksamhetsområden i ca 10 år. Under några av dessa var hon anställd på LRF:s kontor i Bryssel där hon bl a hade hand om besöksverksamheten som var mycket omfattande. Efter en reklamkonsulentexamen på RMI/Berghs arbetade hon under 11 år som reklamansvarig på Studieförbundet Vuxenskolans huvudkontor i Södertälje med hela Sverige som arbetsplats. Tel 08-405 29 26
margaretha.de.woul@itkommissionen.se
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietChrister Marking
Susanne Eliasson
Margaretha de Woul
Sören Lindh
Per Hjertén
Kjell Skoglund
Bo Beckeström


< < Tillbaka