Workshop 2002

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Behandling av personuppgifter ....
2004-04-07

Workshop - Behandling av personuppgifter och rättsinformationen

IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium (www.itkommissionen.se/observ) och Stiftelsen för Rättsinformation (www.rattsinfo.se) verkar för att allsidig information om rättskällor och därtill anknutet material (rättsinformation) sprids genom nya tekniska media.

Tisdagen den 16 april 2002, kl. 14.00 - 17.00, Spökslottet, Drottninggatan 116, Stockholm

------

Länkar
» Mer information >>>


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietGratiserbjudanden & IT
Regulation Management - Nya verktyg för lagstiftare och andra regelskapare
Ensamrätter i ny miljö - tre seminarier
Den nya marknaden - seminarium I
Behandling av personuppgifter ....
Rättsinformation & IT 2002
Law and Information Technology. Swedish Views< < Tillbaka