Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Det här har observatoriet gjort / Den nya marknaden - seminarium I
2004-04-07
Den nya marknaden - seminarium I

- den autonoma marknadsplatsen
- värdering av nya tillgångar
- förtal av företag
- nya konkurrensmöjligheter på den digitala marknadsplatsen


Ny tid och plats:
Den 15 januari 2002, kl 11.00 - 16.30
- Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm


Anmälan - se Kalendersidan


På olika sätt förändrar IT affärsverksamheter. Det IT-rättsliga observatoriet hos IT-kommissionen har tidigare i olika sammanhang belyst sådana förändringar, till exempel i rapporterna ”Transaktionens anonymisering”, ”Konsumenträttigheter i informationssamhället” och ”Elektronisk handel och indirekt skatt”.
Det IT-rättsliga observatoriet avser att vid några seminarier belysa rättsfrågor som rör förhållanden på den nya, elektroniska marknadsplatsen.
Vid detta inledande seminarium kommer
- professor Christina Ramberg att tala om ”Internet Marketplaces - Auctions and Exchanges on-line",
- advokaterna Agne Lindberg och Lennart Olsson om värdering av de nya, immateriella tillgångarna och
- Annie Alsterholm om förtal av företag
- Bertil Thorngren om nya konkurrensmöjligheter på den digitala marknadsplatsen.

Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietInternet Marketplaces - Auctions and Exchanges on-line
Värdering av nya tillgångar
Förtal av företag< < Tillbaka