Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Breddtjänster / Detta har vi gjort / Dokumentation från regionala seminarier
2004-04-07

Sammanfattning och dokumentation från regionala seminarier

Under höstens första två månader, september och oktober, genomförde IT-kommissionen tre seminarier i samarbete med regionala partners. Syftet var att sprida kunskap om de förslag och de idéer som presenterades i rapporten ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken” (SOU 2002:51) men även att få kunskap och idéer tillbaka från de lokala/regionala exempel som presenterades på vart och ett av seminarierna.

För att få en helhetsbild av det budskap som kom fram under de tre seminarierna bör den intresserade först och främst ta en titt på rapporten "Breddtjänster – ett nytt skede i IT-politiken", samt titta lite närmare på projektpresentationerna under respektive seminarium nedan.

Referat och powerpointpresentationer

Lund 26 september 2002

Här kan du läsa ett referat från seminariet samt se projektens powerpointpresentationer. >> Till dokumentation från seminariet i Lund

Powerpointpresentationer

Umeå 16 oktober 2002

Här kan du läsa kortfattat om varje projekt samt se projektens powerpoint presentationer. Filmerna som tidigare utlovats kan inte läggas upp p g a tekniska problem. >> Till dokumentation från seminariet i Umeå

Filmer och powerpointpresentationer

Borlänge 21 oktober 2002

Här kan du läsa kortfattat om varje projekt, ladda hem powerpointpresentationer eller titta på filmer från seminariet. >> Till dokumentation från seminariet i Borlänge För ytterligare information:
Text på tre sidor med de lärdomar IT-kommissionen fick från seminarierna. Slutsatser från de regionala seminarierna (20 kB, pdf)

Några sidor med korta sammanfattningar av varje projekt, kontaktpersoner, vad IT-kommissionen ser som särskilt intressant ur ett breddtjänstperspektiv samt hur projekten är relaterade till IT-kommissionens handlingsplan för breddtjänster. Korta beskrivningar av varje projekt (120 kB, Word)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietDokumentation från seminariet i Umeå
Dokumentation från seminariet i Borlänge
Dokumentation från seminariet i Lund


< < Tillbaka