Arkiv: Observatorier

Arkiv
2004-04-07

Här har vi arkiverat det material som finns på våra Observatoriesidor tidigare.

IT-kommissionen arbetade tidigare med ett antal arbetsgrupper, s k observatorier, som hade till uppgift att gå djupare in i frågor av särskilt intresse. Observatorierna arbetade framtidsinriktat i kunskapsnätverk för att undersöka frågor som ännu inte var tillräckligt belysta. Observatorierna drev olika projekt och gav ut rapporter inom det egna arbetsområdet.

Under verksamhetsåret 2002/2003 inriktas satsningar till stor del på projektet Breddtjänster. Inom det projektet kommer ett antal seminarier och hearingar att anordnas samt en del rapporter att ges ut.

Det IT-rättsliga observatoriet finns dock kvar.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietInfo-Säkerhet

IT och demokrati

IT och Tillväxt

IT och Lärande

IT- Infrastruktur< < Tillbaka