Observatoriet för IT-infrastruktur

Infrastruktur / Tekniska begrepp / Stokabmodellen
2004-04-07

Tekniska begrepp

Stokabmodellen

En modell för utbyggnad av infrastruktur för tele- och datakommunikation har utvecklats i Stockholm, och har också tjänat som förebild för flera andra kommuner. Modellen går under benämningen Stokabmodellen. Kommunen har tillsammans med Landstinget bildat ett bolag som i början samutnyttjade befintlig kanalisation, dvs. tunnlar och kulvertar gjorda för diverse andra ändamål, och lade fiber i dessa. Därefter har bolaget successivt byggt ut ytterligare kanalisation och lagt fiberkabel också i denna. Utbyggnaden har skett utifrån en samlad efterfrågebild, både från operatörer och användare som vill ha tillgång till egen fiber. Nätet växer, dels allt längre ut från Citykärnan, dels mot allt mindre kunder. Slutkunderna var från början stora företag, men i dagsläget börjar även mindre, kommunikationsintensiva företag efterfråga bolagets produkt. Från hushållen finns ännu inte någon märkbar efterfrågan på tjänster som kräver fiber hela vägen.

Stokab tillhandahåller idag enbart fiberkapacitet (s.k. svart fiber), och inte några tjänster, såsom telefoni eller IP. Med denna satsning strävar man efter att uppnå flera syften. Dels vill man undvika att varje enskild teleoperatör gräver upp gatorna för att lägga kablar, var och en för eget bruk, dels vill man skapa konkurrens på tjänster som just IP och telefoni genom att ge alla teleoperatörer samma möjlighet att hyra kapacitet till lägsta möjliga pris.

Stokabs roll som tillhandahållare av en gemensam, öppen fiberstruktur ger bolaget en dominerande position vid sidan av Telia. I praktiken får man i Stockholm en oligopolsituation på den grundläggande fiberkapaciteten. Tillräckligt hög penetration ger Stokab förutsättningar för rimlig prissättning. Härigenom skapas utrymme för konkurrens.


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietKommunikationsarkitektur
Bandbredd
Accessmetoder
Optofiberteknik
Stokabmodellen< < Tillbaka