Det IT-rättsliga observatoriet

IT-rätt / Syfte & Bakgrund / Förhållandet till IT-kommissionen
2004-04-07
Observatoriets förhållande till IT-kommissionen

IT-kommissionen styr observatoriet med mål, medel och budget. Inom denna ram bestämmer kommissionen de områden observatoriet särskilt bör belysa.

De förslag och rekommendationer som observatoriet lägger fram skall beredas av IT-kommissionens sekretariat inför kommissionens ställningstagande.

IT-kommissionen utser ordförande och sekreterare i observatoriet.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietIT-propositionen 1995
Förhållandet till IT-kommissionen< < Tillbaka