Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Projekt / Avslutade projekt
2004-04-07

Avslutade projekt

Här presenteras våra större projekt som nu är avslutade

Guldlänken

För fjärde året i följd har priset Guldlänken delats ut: ”Till den myndighet eller organisation i offentlig förvaltning som på mest föredömligt och innovativt sätt utnyttjar Internet i sin dialog med medborgarna”.

Priset delas ut i två klasser; den ena med betoning på förbättrad service och den andra med tyngdpunkten på utökad demokrati. Nyhet! I samband med prisutdelningen på Offentlig@Rummet i Luleå den 4-5 juni, presenterade de nominerade sina webbplatser vid ett särskilt seminarium.

Årets vinnare var:
Norrmalms stadsdelsnämnd i klassen demokrati
Infomedica i klassen medborgarserviceÄldre och IT

IT-kommissionen har av Socialdepartementet givits i uppdrag att inventera kunskapsläget inom området Äldre och IT. I uppdraget ligger att identifiera potentiella risker som lågt IT-användande hos äldre kan medföra inom de närmaste 10-20 åren vad avser minskade möjligheter att ta en aktiv del i samhällslivet. Projektet löpte fram till slutet av januari 2002. Materialet kommer att ligga till grund för det vidare arbetet med frågorna inom Regeringskansliet. Mer information: christer.marking@itkommissionen.se
Rapport publicerades i mitten av mars 2002. Håkan Selg, Fernandèz & Selg och Urban Kindhult, IT-kommissionen arbetade med projektet.\
Ladda ner rapporten i PDF-format

Utvärdering av personaldatorsatsningen

En utvärdering om hur Hem-PC-satsningen lyckades. Har satsningen lett till bredare datoranvändning? Har den påverkat kompetensutvecklingen hos individerna? Har den ökade datorkompetensen eller annan kompetens i dess fotspår möjliggjort att individerna fått nya jobb eller känt sig starkare att söka och pröva?

Undersökningen bygger dels på den svenska satsningen, på tidigare gjorda studier och en kompletterande intervjuundersökning samt på samlade analyser - vad hade hänt om inte satsningen gjorts? - vilka blev konsekvenserna - var det ett effektivt sätt att uppnå målet? Mer information: bo.beckestrom@itkommissionen.se
Rapport: Ladda hem dokumentet (PDF)
Skrivelse: Ladda hem dokumentet (PDF)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietMjuk infrastruktur
Avslutade projekt


< < Tillbaka