Mjuk infrastruktur

Projekt / Mjuk infrastruktur
2004-04-07

Mjuka infrastrukturinsatser inom IT-kommissionen 2002

Mjuk infrastruktur är grunden för det som i IT-debatten brukar kallas “innehåll”. Det är detta innehåll som ska göra de tekniska investeringarna lönsamma och som ofta är grundpelaren i en verksamhet. Kärnan i den mjuka infrastrukturen är strukturerad och digitaliserad information, oftast i register, kataloger och databaser. Utifrån denna information formas de framtida digitala tjänsterna.

Investeringarna i den mjuka infrastrukturen ska fungera som en grundplattform för många olika intressenter, bespara dem egna investeringar och sänka kostnaderna för tjänster och transaktioner. Informationsutbytet mellan olika aktörer, både privata och offentliga, fordrar att databaserna sinsemellan ”talar samma språk”, dvs använder gemensamma begrepp och termer. Ett exempel från den svenska förvaltningen är AMS arbete med att göra platsannonser och meritförteckningar tillgängliga och sökbara. Platsannonser och meritförteckningar kan delas in i olika delar med information, exempelvis företag, arbetsuppgifter, förkunskapskrav, utbildning, och namn. Genom att märka varje del av annonsen eller meritförteckningen kan informationen lättare hittas. För att kunna göra denna märkning har man kommit överens om på vilket sätt en platsannons och en meritförteckning skall beskrivas och med vilken terminologi som skall användas. Det skall endast finnas ett sätt att tolka en utbildning eller ett förkunskapskrav.

Den mjuka infrastrukturen fordrar liksom t.ex. väginvesteringar ordentlig planering, finansiering och underhåll. I gengäld är den långlivad (många databaser har minst 20-30 års ekonomisk livslängd). IT-kommissionen satsar nu på att tydliggöra och dokumentera vad den mjuka infrastrukturen innebär och dess roll i att föra Sverige till världstoppen i IT-ligan. Sveriges långa erfarenhet av att göra information tillgänglig till allmänheten beror på den svenska offentlighetsprincipen. En viktig uppgift är att visa hur vi kan förvalta och vidareutveckla det arvet.

Dokumentation och analys har redan pågått i ett par år (se bl a rapporterna ”Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?” samt ”IT-samhällets mjuka infrastruktur – några exempel från transport, förvaltning och hälsovård”). Det arbetet har också stimulerat till bildandet av ett brett intressenätverk kring frågorna.

Nu fortsätter arbetet inom IT-kommissionen mer åtgärds- och resultatinriktat, i samverkan med en rad externa aktörer, med bl a insatser på ett antal bevakningsområden.

SIRNET, eller Swedish Information Resource Network, är ett informellt nätverk som bildades efter IT-kommissionens hearing om mjuk infrastruktur juni 2000. Läs mer om SIRNET samt om de aktiviteter som regelbundet annonseras på deras hemsida.Länkar
» SIRNET:s hemsida


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietBevakningsområden under 2002


< < Tillbaka