Bevakningsområden

Projekt / Mjuk infrastruktur / Bevakningsområden under 2002
2004-04-07

Bevakningsområden:

- Digitala arenor och andra strategiska insatser för digitala breddtjänster. Redovisning av praktiska exempel, analys av förutsättningar och möjligheter samt initiativ till nya insatser, med bl a e-handel som viktigt intresseområde

- Att främja och besluta om mjuk infrastruktur. Exempel på planerings- och beslutsprocesser i myndigheter och andra organisationer.

- Informationsresursansvar. En diskussion hur organisationer kan utöva sitt ansvar att förvalta och utveckla de informationsresurser som bl a de digitala tjänsterna kräver.

- Aktivera intressenter för informationsstandarder och terminologi. Initiativ för att stimulera olika intressenter i ett bredare, mer systematiskt och ”proaktivt” arbete med samverkan över sektorgränser.

- Diskussion och framtagning av beskrivningsvariabler och utvecklingsmått. Samverkan med både svenska och internationella aktörer för att bättre kunna beskriva och värdera framsteg och resultat i den framtida utvecklingen.

- Verktyg och metoder för bättre informationshantering. Fortsatt granskning och värdering av nya tekniker, verktyg och metoder för digital informationshantering och tjänsteutveckling.

- Internationellt samarbete och kontakter. Följa utvecklingen inom EU vad gäller mjuka infrastrukturfrågor, särskilt inom eContent-programmet och eEurope-initiativet.
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietBevakningsområden under 2002


< < Tillbaka