Nyheter

Nyheter
2004-04-07

Länk till presentation med visioner från boken 'Breddtjänster ...' (öppnas i ett nytt webbläsarfönster)
 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken
Vad är Breddtjänster? Seminarier/aktiviteter
Nyhetsbrev Detta har vi gjort

» Boken i PDF-format

Skiljelinje


Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


Introduktion

IT-kommissionen är tillsatt av regeringen för att vara dess rådgivare i IT-frågor. Kommissionen skall analysera informationsteknikens påverkan på samhällsutvecklingen och peka på de problem och möjligheter som utveckling
och användning av informationsteknik innebär. IT-kommissionens skall också sprida information till allmänheten om bra IT-användning.


< < Tillbaka