Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

Kalendarium / Information, program och anmälan
2004-04-07
Inbjudan till workshop och startkonferens

Tjänstedesign - en nödvändighet om IT-satsningarna ska ge ordentlig nytta!

Det finns en lång tradition inom industridesign i Sverige. I första hand har det handlat om utveckling och formgivning av produkter. I det digitala tjänstesamhället, ställs vi inför nya utmaningar. Vi vet för lite hur tjänster, och framförallt digitala tjänster, skall utformas för att vara användarvänliga och till nytta för såväl individer, företag och samhället som helhet. Tiden är mogen att sammanföra alla goda krafter för att höja kvalitet, kapacitet och metodutveckling för tjänstedesign. Och kanske ge Sverige ett nytt profilområde. 

Vill Du vara med att (ny)skapa en svensk tradition för bra tjänstedesign som förenar beställare, utvecklare och användare? Vill Du diskutera frågor som: 

v     Vad kännetecknar bra design, och specifikt tjänstedesign, och vilka generella kvalitetskriterier kan utvecklas?

v     Var finns Sveriges kompetenser och kompetenscentra inom området tjänstedesign?

v     Vilken kompetens och vilka resurser saknas?

v     Hur kan vi samla in och dra nytta av de användarerfarenheter som finns inom området?

v     Hur kan vi bidra till utvecklingsprocesser som bidrar till en hållbar design av tjänster?

v     Vad kan vi lära av traditionsutvecklingen kring industridesign? 

Ett förslag till nationellt program för ”Design som utvecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet” har nyligen lagts fram för regeringen av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och Föreningen Svensk Form. Där ingår Designår 2005, en insats med fokus på ett friskare arbetsliv och nya attityder till arbete. IT-kommissionen tar nu initiativ att uppmärksamma tjänstedesign som ett naturligt led i detta arbete. IT-kommissionen inbjuder, i kontakt med SVID, till en kombinerad WORKSHOP och STARTKONFERENS, med tid främst avsatt för diskussioner mellan deltagarna om vad som förenar, hur man kan samarbeta och vad en modern tradition innebär. Behövs ett utvecklingsprogram, intressenätverk eller andra insatser?

Datum: 5 mars 2003               Tid: 9.30 till 16.00

Plats: City Konferens / Ingenjörshuset i Stockholm, Malmskillnadsgatan 46, Polhemssalen.

Avgift: Kostnadsfritt – Du bidrar istället med Ditt engagemang och Din kunskap!

Kontakt och information: Sören Lindh mailto:soren.lindh@itkommissionen.se och Susanne Eliasson mailto:susanne.eliasson@itkommissionen.se 

Sista anmälningsdag är den 26 februari.

Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro erläggs en avgift motsvarande vår lunchkostnad.Anmälan och preliminärt program

Anmälan: Anmäl Dig på IT-kommissionens webbplats eller faxa blanketten till IT-kommissionen, fax: 08-650 65 16

JA, jag kommer gärna till ITK:s Workshop och Startkonferens för att bidra till en bra och framtidsinriktad tradition för svensk tjänstedesign. 

Namn: ……………………………………………………………

Företag/org: ……………………………………………………

E-post:  …………………………………………………………

Adress: …………………………………………………………

Postadress: ……………………………………………………

 Telnr dagtid: ……………………………………………………

Antalet platser är begränsat. I första hand gäller principen först till kvarn., Men då vi vill ha en jämn fördelning av representanter från olika aktörer inom tjänstedesignområdet förbehåller vi oss rätten att vid platsbrist ge förtur till grupper som har få företrädare.  

Om du inte har möjlighet att delta just detta datum, skicka gärna dina synpunkter och idéer till oss.

PRELIMINÄRT PROGRAM

09.00  Registrering och kaffe

09.30  Förmiddagspass
Välkomsthälsning, IT-kommissionen, SVID och key note speaker. En första diskussion i grupper fokuserar på dagsläget för tjänstedesign, de aktörer som behöver medverka och hur respektive aktörer och det gemensamma arbetet kan stärkas. 12.00  Lunch

12.45  Eftermiddagspass
En andra gruppdiskussion inriktas på själva traditionsbyggandet: hur en gemensam plattform, kanske en tradition, kan byggas upp som förenar olika aktörer, och som underlättar framtida samarbete och utveckling. Där tas också mer praktiska åtgärdsförslag upp.

Efter summering av diskussionerna är ambitionen att kunna skissera ett arbetsprogram för att bygga en samarbetsplattform för gemensamma frågor, som utgår från åtgärder för att sätta tjänstedesign på den mentala kartan samt identifiera och börja lösa praktiska samarbetsfrågor.

Under dagen ges en presentation av ”Nationellt handlingsprogram för design som utvecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet”.

 16.00  Workshopen avslutas

Anmälda deltagare får ett definitivt program och visst underlag för diskussionerna innan workshopenLänkar
» Anmäl här


Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietAnmäl dig här

Information, program och anmälan


< < Tillbaka