Publicerat

1. Publicerat / SOU-rapporter
2004-04-07

SOU-rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 4

SOU 1999:134 del I Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige 1

ITK-rapport 02/99 del ISOU 1999:134 del II Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige 2

ITK-rapport 2/99 del IISOU 1999:138 Från Call Center till Kontakt Center - trender, möjligheter och problem

ITK-rapport 03/99SOU 1999:86 PC:n är död - länge leve PC:n! Nya möjligheter för Sverige

Rapport från hearingen "Efter PC:n". ITK 01/99
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka