Publicerat

1. Publicerat / SOU-rapporter
2004-04-07

SOU-rapporter

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996

: 17

SOU 2002:102 Legal information and the Internet - Experiences and challenges

IT-kommissionens rapport 5/2002SOU 2002:15 IT och äldre

IT-kommissionens rapport 2/2002. SOU 2002:15 inklusive skrivelse till regeringenSOU 2002:24 Vem använder Internet och till vad?

IT-kommissionens rapport 1/2002, SOU 2002:24 inklusive skrivelse till regeringenSOU 2002:25 rapport Vision 2011

SOU 2002:25, Vision 2011+. Del I (sid 1 -54)SOU 2002:25/02 Vision 2011 - Samhällets tjänster till medborgarna

Del II (sid 55-84)SOU 2002:25/03 Vision 2011 - Hälso- och sjukvård

Del III (sid 85-116)SOU 2002:25/04 Vision 2011 - Kommunal verksamhet

Del IV (sid 117-140)SOU 2002:25/05 Vision 2011 - Utbildning och lärande

Del V (sid 141-164)SOU 2002:25/06 Vision 2011 - Kultur

Del VI (sid 165-188)SOU 2002:25/07 Vision 2011 - Vardagsliv

Del VII (sid 189-204)SOU 2002:25/08 Vision 2011 - Handel och logistik

Del VIII (sid 205-240)SOU 2002:25/09 Vision 2011 - Väg och transport

Del IX (sid 241-262)SOU 2002:25/10 Vision 2011 - Medier

Del X (sid 263-282)SOU 2002:25/11 Vision 2011 - Näringsliv

Del XI (sid 283-306)SOU 2002:25/12 Vision 2011 - SäkerhetSOU 2002:25/13 Vision 2011 - Möjligheter

Del XIII (sid 323-344)SOU 2002:51 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken

(PDF-fil, 794 kB)
Första sidan | Det IT-rättsliga observatoriet


< < Tillbaka