Publicerat

1. Publicerat / Övrigt
2004-04-07

Övrigt

2003 | 2002 | 2001

: 1

Rätt_informatik-_och_IT-kompetens för tjänsteutveckling

En översikt av utbildning och forskning vid universitet och högskolor. Av Maria Kaarto
Första sidan | Det IT-rättsliga observatorietOH-bilder från Seminariet IT-samhällets mjuka infrastruktur< < Tillbaka